Szkolenia dla poprawy bezpieczeństwa

Ważne w przypadku każdej firmy są szkolenia, które pozwalają odpowiednio odnieść poziom bezpieczeństwa w firmie, biurze lub przedsiębiorstwie. Te można traktować często jako jeden z podstawowych elementów związanych z zasadami zachowania się w miejscu pracy, obsługi maszyn lub urządzeń. Tego rodzaju szkolenia są dedykowane zarówno dla pracowników ora

Odzież i jej możliwości

W wielu firmach obok odpowiednich kwalifikacji i wiedzy w danej dziedzinie do wykonywania powierzonych zadań należy wykorzystywać odpowiednia odzież. Nie zawsze może być to ubiór samego pracownika. W takich przypadkach najczęściej to pracodawca przydziela we własnym zakresie odpowiedni strój. Wato zauważyć, że w zależności od charakteru czynności, taka odzież może

Gaśnice na obiekcie - o czym pamiętać?

Zakłady pracy i ich pracowników obowiązują normy oraz zasady związane z funkcjonowaniem. Pod tym kątem tworzone są wewnętrzne regulaminy zachowania oraz postępowania, co ma wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Dodatkowo przepisy regulują również kwestię rozmieszczenia gaśnic i swobodnego dostępu do nich. Należą one do jednych z podstawowych narzędzi wykorzystywanych

Drabiny i prace na wysokości

W przypadku wykorzystywanych sprzętów również dochodzi do określonych wymagań. Powodem są przede wszystkim względy bezpieczeństwa, które nie tylko we własnym zakresie ma znaczenie. Jest to szczególnie kluczowe w pracach związanych z działaniem oraz funkcjonowaniem firm. Wymagania te dotyczą również drabin. Te powinny posiadać odpowiednią długoś

Pierwsza pomoc - kto pójdzie na szkolenie?

W miejscu pracy powinna zawsze znajdować się osoba przeszkolona odpowiednio do udzielania pierwszej pomocy. Dla wielu osób takie szkolenia są często czymś, co jest niepotrzebne a zasady postępowania i zachowania wszyscy doskonale znają. Tymczasem w sytuacji stresowej, kiedy w grę wchodzi sytuacja niebezpieczna, wiele osób nie wie jak należy się zachować. Brak osoby, kt&

Jaką ochronę zapewnia odzież?

Ubrania oraz odzież dla pracowników stają się coraz bardziej atrakcyjne, trwałe i na swój wyjątkowy sposób nowoczesne. W większości przypadków chronią przed mniejszymi i większymi zabrudzeniami a nawet urazami. Poprawia znacząco to kwestie bezpieczeństwa w danym zakładzie. Odpowiednio dostosowane pod względem potrzeb pracownika i jego zadań stanowią ni

Niebezpieczeństwo dla stóp - obuwie ochronne.

Stopy należy odpowiednio chronić w zależności od czynników, które im zagrażają. To sprawia, że obuwie różni się od siebie. Najczęściej jest to związane z materiałami oraz tworzywami, które je tworzą. Dzięki temu wykazują odporność na przecięcia, przebicia oraz inne mechaniczne urazy. Te spotkać można między innymi w branży budowlanej, mechanicz